ซิกแนล Forex EU

ซิกแนล Forex EUR/USD ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

[email protected] 1.1445

Stop [email protected] 1.1505

Take [email protected] 1.1325

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here