ซิกแนล Forex

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

[email protected] 1.3862

Stop [email protected] 1.3843

Take [email protected] 1.3920

[email protected] 1.3806

Stop [email protected] 1.3770

Take [email protected] 1.3920

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here