ซิกแนล Forex

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

Buy1@ 1.3862

Stop Loss1@ 1.3843

Take Profit1@ 1.3920

Buy2@ 1.3806

Stop Loss2@ 1.3770

Take Profit2@ 1.3920

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here