ซิกแนล Forex

ซิกแนล Forex GBPUSD ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

Buy1@ 1.3861

Stop Loss1@ 1.3840

Take Profit1@ 1.3950

Buy2@ 1.3806

Stop Loss2@ 1.3773

Take Profit2@ 1.3840

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here