ซิกแนล Forex USDJPY ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

[email protected] 109.15 – 108.95

Stop [email protected] 108.69

Take [email protected] 109.69

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here