ซิกแนล Forex USDJPY ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

Buy@ 109.15 – 108.95

Stop Loss@ 108.69

Take Profit@ 109.69

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here