ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex GOLD ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

Buy @ 1782 – 1777

Stop Loss@ 1762

Take Profit@ 1800 – 1810