ซิกแนล Forex GBPJPY

ซิกแนล Forex GBPJPY ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

[email protected] 151.25 & 151.16

Stop [email protected] 150.8

Take [email protected] 152.25

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here