ซิกแนล Forex USDJPY ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

Buy@ 109.19 – 109.12

Stop Loss@ 108.90

Take Profit@ 109.85

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here