ซิกแนล Forex USDJPY ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

[email protected] 109.19 – 109.12

Stop [email protected] 108.90

Take [email protected] 109.85

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here