ซิกแนล Forex ทอง

ซิกแนล Forex ทองคำ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

Buy @ 1837.5 – 1826.5

Stop Loss@ 1808

Take Profit@ 1859 – 1868